888 casino website - Bấm để vào nền tảng danh tiếng

Thông Báo Học Phí Hệ Trung Cấp

THÔNG BÁO HỌC PHÍ NĂM HỌC 2023

Trường trung cấp Hồng Hà thông báo học phí bậc Trung cấp Chuyên nghiệp

Hệ chính quy năm 2023 (áp dụng trên toàn quốc)

 NGÀNH ĐÀO TẠO – HỌC PHÍ

STT NGÀNH ĐÀO TẠO HỌC PHÍ/HỌC KÌ
1 Dược 7.000.000đ
2 Y sỹ 7.000.000đ
3 Điều dưỡng 7.000.000đ
4 Nghiệp vụ nhà hàng khách sạn 6.000.000đ
5 Điện công nghiệp và dân dụng 6.000.000đ
6 Xây dựng dân dụng và công nghiệp 6.000.000đ
7 Công nghệ thông tin 5.000.000đ
8 Kế toán doanh nghiệp 5.000.000đ
9 Quản lý doanh nghiệp 5.000.000đ
10 Tài chính ngân hàng 5.000.000đ

 LỆ PHÍ HỒ SƠ – XÉT TUYỂN

  • Hồ sơ: 50.000đ
  • Lệ phí xét tuyển, thẻ sinh viên: 100.000đ

Học viên liên hệ hotline để  được tư vấn thêm về học phí,  chế độ chính sách của trường trung cấp Hồng Hà