888 casino website - Bấm để vào nền tảng danh tiếng

Quy Định Mới Nhất Về Khối Lượng Kiến Thức Văn Hóa Mới Nhất 2022

Quy Định Mới Nhất Về Khối Lượng Kiến Thức Văn Hóa Mới Nhất 2022

Quy định mới về khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp?

Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 2 Thông tư 15/2022/TT-BGDĐTthì khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp được hiểu là những nội dung cơ bản của một số môn học cấp trung học phổ thông trong chương trình giáo dục phổ thông phù hợp với ngành, nghề đào tạo trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Theo đó, tại Điều 5 Thông tư 15/2022/TT-BGDĐTquy định về môn học và khối lượng kiến thức của môn học giảng dạy cấp trung học phổ thông trong chương trình giáo dục nghề nghiệp như sau:

Các môn văn hóa:  Tốt nghiệp THCS, học dang dỡ lớp 10,11, 12, rớt tốt nghiệp THPT phải học thêm 04 môn văn hóa theo quy định.

  • Môn bắt buộc: Toán, Văn, Lịch Sử
  • Môn tự chọn: Chọn một trong các môn Vật lí, Hóa học, Sinh học, Địa lí
  • Học viên được cấp giấy chứng nhận hoàn thành các môn văn hóa theo quy định
  • Theo đó căn cứ khoản 1 Điều 6 Thông tư 15/2022/TT-BGDĐT, mỗi ngành, nghề đào tạo tại cơ sở giáo dục nghề nghiệp phải học các môn học bắt buộc bao gồm Toán, Ngữ văn, Lịch sử và ít nhất 01 môn học lựa chọn bao gồm: Vật lí, Hóa học, Sinh học, Địa lí.
  • Việc lựa chọn các môn học bảo đảm phù hợp với ngành, nghề đào tạo do người đứng đầu cơ sở giáo dục nghề nghiệp quyết định.

– Sau khi học sinh đã học và thi đạt yêu cầu thì được cấp giấy chứng nhận đủ yêu cầu khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông để theo học trình độ cao hơn của giáo dục nghề nghiệp và sử dụng trong các trường hợp cụ thể theo quy định của pháp luật.

Nguồn: Thư viện pháp luật