888 casino website - Bấm để vào nền tảng danh tiếng

Ngành Y Sĩ

Trình độ đào tạo : trung cấp chuyên nghiệp chính quy.

2 năm đối với học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông.

2 năm ba tháng đối với học sinh đã xong THPT nhưng chưa tốt nghiệp.

Chương trình đào tạo trung cấp chuyên nghiệp (TCCN) ngành Y sĩ, sau khi học xong người học được cấp bằng tốt nghiệp TCCN với chức danh Y sĩ.

Nội dung chương trình khung đào tạo Y sĩ bao gồm những kiến thức cơ bản về chính trị, tin học, ngoại ngữ, giáo dục thể chất; pháp luật, giáo dục quốc phòng – an ninh, giải phẫu – sinh lý, vi sinh – ký sinh trùng, dược lý, dinh dưỡng – vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh phòng bệnh, kỹ năng giao tiếp và giáo dục sức khoẻ, quản lý và tổ chức y tế, điều dưỡng cơ bản và kỹ thuật điều dưỡng. Các học phần chuyên môn như: Bệnh nội khoa, bệnh ngoại khoa, sức khoẻ trẻ em, sức khoẻ sinh sản, bệnh truyền nhiễm – xã hội, bệnh chuyên khoa, y tế công cộng, y học cổ truyền và phục hồi chức năng.

Nội dung phần thực hành, thực tập của các học phần chuyên môn và thực tập tốt nghiệp được bố trí thành những học phần riêng để tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp cho hiệu quả.
Học xong chương trình này, người học có đủ kiến thức và kỹ năng để trở thành người cán bộ y tế, có khả năng quản lý, khám và điều trị một số bệnh thông thường theo quy định, chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân. Có thể học liên thông lên đại học.

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Đào tạo có kiến thức, kỹ năng chuyên môn y học ở trình độ trung cấp, làm nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân tại tuyến y tế cơ sở thuộc các tỉnh miền núi, vùng sâu, vùng xa, có đạo đức lương tâm nghề nghiệp, có phẩm chất chính trị, ý thức tổ chức kỷ luật, có tinh thần trách nhiệm trước sức khỏe và tính người bệnh. Có đủ sức khỏe, không ngừng học tập để nâng cap trình độ.

VỀ KIẾN THỨC

Sau khi học xong sinh viên có khả năng trình bày được những kiến thức cơ bản về:

♦ Cấu tạo, hoạt động và chức năng của cơ thể con người.
♦ Sự tác động qua lại giữa môi trường sống và sức khoẻ con người, các biện pháp duy trì và cải thiện điều kiện sống để bảo vệ và nâng cao sức khoẻ.

♦ Trình bày được những nguyên tắc cơ bản về chẩn đoán, điều trị và phòng một số bệnh thông thường.

♦ Trình bày được Luật pháp, chính sách của Nhà nước về công tác chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ nhân dân.

VỀ KỸ NĂNG

♦ Thực hiện được việc thăm, khám và chữa một số bệnh, chứng bênh thông thường.

♦ phát hiện sớm và xử trí ban đầu các trường hợp cấp cứu tại tuyến y tế cơ sở.

♦ Làm được một số thủ thuật theo quy định của Bộ Y Tế, chăm sóc bệnh nhân tại nhà và phục hồi chức năng tại cộng  đồng.

♦ Chuyển tuyến trên kịp thời các bệnh vượt quá quy định và khả năng giải quyết ở tuyến y tế cơ sở.

♦ Tổ chức quản lý và thực hiện các chương trình y tế quốc gia, phát hiện dịch bệnh sớm, lập kế hoạch, triển khai thực hiện phòng bệnh và chống dịch.

♦ Truyền thông giáo dục sức khỏe, phối hợp với các ban ngành, đoàn thể, vận động cộng đồng cùng tham gia giải  quyết những vấn đề sức khỏe ở tuyến y tế cơ sở.

♦ Quản lý trạm y tế xã.

THÁI ĐỘ

♦ Thực hành nghề nghiệp theo luật pháp, tận tụy với sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ nhân dân.
♦ Tôn trọng và chân thành hợp tác với đồng nghiệp, giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của ngành.